Бланк санітарно курортної карти для дорослих

бланк санітарно курортної карти для дорослих
Если лечение не соответствовало стандарту санаторно-курортной помощи, то в обратном талоне должна быть указана причина этого несоответствия. Согласно действующему законодательству санаторно-курортные организации вправе отказать в лечении пациентам при отсутствии санаторно-курортной карты. Фамилия, имя, отчество ребенка заполняются в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, признаваемым на территории Российской Федерации. Приклад На підставі рішення комісії із соцстрахування на підприємстві за рахунок коштів Фонду соцстраху працівниці надається путівка до санаторію у двомісний номер вартістю 3000 грн із частковою оплатою 20% її вартості. Есть желчекаменная болезнь — необходимо УЗИ желчного пузыря.


Надалі ця форма роботи зазнала змін, і санаторії — профілакторії стали організовуватися при промислових підприємствах. Вся діяльність курортів і санаторіїв підкоряється вимогам лікувального процесу і раціонального для хворих і відпочиваючих режиму. При відсутності кандидатів на санаторне лікування місце (повідомлення) по рекомендації завідуючого відділенням передається на іншу дільницю диспансеру. Наша задача предоставить Вам возможность приобретения данных бумажек, а как воспользоваться ими — это Ваше дело. При надходженні від санаторіїв актів на протипоказаних хворих та непоказаних осіб, відповідні відділи охорони здоров’я застосовують дисциплінарні міри у відношенні осіб, винних в направленні в санаторій вказаних категорій хворих та в місячний термін повідомляють про це санаторій, який надіслав акт.

Більшість здравниць володіє хорошими спортивними комплексами: тренажерними залами, спортивними майданчиками, тенісними кортами, басейнами, пунктами прокату спортивного інвентарю. Курортне лікування є найважливішим елементом сучасної медицини в боротьбі за зниження захворюваності населення, попередження інвалідності і, як наслідок цього, збереження і відтворення трудових ресурсів. Санаторно-курортная карта заполняется лечащими врачами лечебно-профилактических учреждений, осуществляющих амбулаторно-поликлиническую помощь. Часткова оплата вартості путівки до санаторію-профілакторію вноситься до каси або на поточний рахунок підприємства, на утриманні якого перебуває цей санаторій-профілакторій. Санаторно-курортна відбіркова комісія здійснює роботу в контакті з керівництвом і лікарями-фтизіатрами протитуберкульозних диспансерів, кабінетів, санаторіїв. Пункт «Данные клинического, лабораторного, рентгенологического и других исследований» заполняется на основании медицинских документов с обязательным указанием даты проведения исследования.

Похожие записи: