Бланк акт ввода в експлуатацію основних засобів

бланк акт ввода в експлуатацію основних засобів
Матеріально відповідальною особою є Мельник В. А. Строк корисного використання ОЗ — 10 років, підгрупа 5, ліквідаційна вартість — 500,00 грн. Якщо продажна вартість об’єкта менша від його балансової вартості, різниця підлягає включенню до витрат. Необходимо избегать оприходования основных средств, которые в дальнейшем могут быть разделены и использоваться отдельно. Именно поэтому ему часто не уделяют должного внимания. Акти зберігають протягом усього терміну експлуатації об’єкта і протягом трьох років і одного місяця після його списання з обліку за умови, що за цей час було проведено документальну ревізію.


Тож рекомендуємо бухгалтерам керуватися здоровим глуздом, а також пп. 4.1.4 ПКУ, відповідно до якого податкове законодавство України базується, зокрема, на презумпції правомірності рішень платника податків. Якщо значення Кі не перевищує одиницю, індексація не проводиться. Заповнюють в одному примірникові та зберігають у бухгалтерії. 03-9 Інвентарний список основних засобів Використовують для аналітичного обліку за місцем перебування, експлуатації основних засобів. Облік вартості, що амортизується, ведеться за кожним об’єктом ОЗ і нематеріальних активів, а не за групами загалом. ОЗ у податковому обліку розподіляються на такі самі групи, як і в бухгалтерському: кожна група у податковому обліку обліковується на відповідному субрахунку в бухобліку.

Придбання ОЗ відображають у такій черговості. 1. У розділі Документи/Внутрішні документи зареєструйте ПН № 27 за допомогою команди контекстного меню (далі — КМ) Додати. Якщо підприємство вирішило, що придбані матцінності використовуватимуться як цілісний об’єкт, важливо, чи не відрізняється строк корисного використання його частин. Також затверджено Порядок складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору.

Похожие записи: