Звіт про фінансові результати чистий бланк

звіт про фінансові результати чистий бланк
Розраховуючи податок на прибуток, бухгалтерський фінрезультат їм потрібно коригувати на різниці (зі ст. 138 — 140 ПКУ). А це вимагає вести «подвійний облік»: бухгалтерський + податковий. Стан власного капіталу на кінець звітного періоду відображає Звіт про власний капітал. Яка різниця між прямим і непрямим способом заповнення? Зведена звітність складається на підставі звітності підприємств і організацій.


Дохід від участі в капіталі, отриманий від інвестицій в асоційовані, договірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі. Нюанси визначення цього показника страховими компаніями, торгівцями цінними паперами тощо наведені у Методрекомендаціях №433 (у статті не розглядаємо). Спочатку визначаємо різницю між чистим доходом від реалізації товарів, робіт, послуг та їхньою собівартістю. Розділ ІІ «Сукупний дохід» У цьому розділі Звіту наводимо інформацію про інший сукупний дохід та розраховуємо сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді. Зарегистрируйтесь и «поднимайте» их в результатах поиска одним кликом! Управління та контроль над ним продавець більше не здійснює; — сума доходу від реалізації (виручка) може бути достовірно визначена; — є впевненість, що внаслідок операції відбудеться збільшення економічних вигід продавця, а витрати, пов’язані з такою реалізацією, можуть бути достовірно визначені. Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не наводимо. Ці показники визначаємо за даними дебету рахунків 92, 93 і 94 бухгалтерського обліку.

Поле 7 — спеціальне поле для відображення даних про нерезидента. Позитивне його значення показує «планову» суму податку, яку підприємство має сплатити до бюджету за підсумками звітного податкового періоду. Такий податок називають ще податком на репатріацію ( п.п. 134.1.3 ПКУ). Майте на увазі! У цьому рядку знаходять своє місце тільки суми податку, утримані з виплат нерезидентам-юрособам.

Похожие записи: